Markaların “Efsanevi Kalıcı Marka" olma yolundaki startejik konumlandırma çalışmasının hem marka dinamiklerine hem de gelişen güncel ekonomik ve iletişim diline uygun olarak yapılması ve markanın “Stratejik Anayasa"sının oluşturulması. Bu “Stratejik Anayasa"ya uygun olarak stratejik iletişim planının çıkartılması, iç birimler ve iş ortakları ile uyumun sağlanması, geliştirilmesi, kurgulanması ve uygulaması.