| 0212-347-03-04 | info@yazzfilm.com.tr

Hizmetlerimiz

Yazz Film Yapım

Hizmetlerimiz

Yazz Film Yapım

​Prodüksiyon

Reklam Filmi, Tanıtım Filmi, Viral Reklam, Sanal Tur, Fotoğraf Çekimi
Post Prodüksiyon

  Hizmet Detayları

Tanıtım Filmi

Şirket Arşivleri için Dijital Kayıt ve Projeler Oluşturma,Toplantı, Panel,ve Konferans Çekimleri

  Hizmet Detayları

Sinema Film yapım

Sinema Film yapım

  Hizmet Detayları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Başta Kültür-Sanat alanı olmak üzere, bir organizasyonun tamamı veya çeşitli organizasyonlar ile markalar için etkinlikler geliştirilmesi ve uygulaması. Gerçekleştirilecek olan organizasyon veya etkinliğin stratejik konumlamasının yapılması ve bu stratejik konumlamaya uygun olarak planlaması ve uygulaması.

  Hizmet Detayları

Havadan Çekim

  Hizmet Detayları

Ünlü ve Sanatçı İşbirlikleri

Ulusal ve uluslararası ünlü isimler ile ürün/markanın doğru bir şekilde buluşturulması ve iletişimi.

  Hizmet Detayları

Sponsorluk Yönetimi

Gelen sponsorluk tekliflerinin stratejiye uygun olarak değerlendirilmesi ve doğru uygulama ile raporlamasının sağlanması. Ürün/markaya startejilerine uygun sponsorların bulunması ve uygulanması.

  Hizmet Detayları

Networking

Startejiye uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler için ulusal ve uluslararası basın, celebrity, akademi, sektör vb alanlarda doğru isimlerle buluşmaların sağlanması.

  Hizmet Detayları

İnovatif Marka Stratejileri Geliştirme

Markaların “Efsanevi Kalıcı Marka" olma yolundaki startejik konumlandırma çalışmasının hem marka dinamiklerine hem de gelişen güncel ekonomik ve iletişim diline uygun olarak yapılması ve markanın “Stratejik Anayasa"sının oluşturulması. Bu “Stratejik Anayasa"ya uygun olarak stratejik iletişim planının çıkartılması, iç birimler ve iş ortakları ile uyumun sağlanması, geliştirilmesi, kurgulanması ve uygulaması.

  Hizmet Detayları