| 0212-347-03-04 | info@yazzfilm.com.tr

Alanya Crystal Castle Internatıonal Film Fest


Alanya Crystal Castle Internatıonal Film Fest

FESTİVAL HAKKINDA

1. Alanya “Kristal Kale" Uluslararası Film Festivali

Akdeniz sahil kentlerimizde “yerleşik yabancı" olarak yaşayan ve çoğunluğu Türkiye'nin kuzeydeki komşularından ve Almanya, Hollanda, Danimaka gibi Avrupa ülkelerinden topluluklara kültürel bir “jest" yapmak, yerleştikleri ve/veya turist olarak geldikleri kent ve ilçelerimizde kendilerinin“dost bir ülkede" olduklarını hissettirmek amacıyla yapılmaktadır.

Festivalin temel konsepti ; “İnsanlar ve halklar arasında dostluk."tur.

Festivalin Genel Amacı;Halklar arasında anlayış ve birlikteliği pekiştirmek, kültürel dostluğun gelişmesine ve farklı ülkelerde çalışan sinemacıları ve yapımcıları ekip çalışmalarına teşvik etmektir .

Her yıl yapılacak “Yuvarlak Masa Toplantıları"ile film endüstrileri arasında işbirliği ve ortak yapım olanakları tartışılacaktır.

DAVETLİ ÜLKELER: Festivale davetli ülkeler:

Almanya, Hollanda, Avusturya,Azerbaycan, Bulgaristan, Belarus, Rusya, Ukrayna ve İskandinavya ülkeleridir.

2017 PROGRAMI

Festivalin başlangıç yılı için uzun metrajlı filmler davet yoluyla çağrılmaktadır. Bu yıl yarışma uygulanmayacaktır. Her ülke bir ya da iki filmle temsil edilecektir.

Bu yıl gösterimler açık ve kapalı mekanlarda yapılacaktır.

Bu yılın “Yuvarlak Masa" toplantısında Türkiye- Rusya-Almanya-ABD-Belçika-Avusturya-Fransa arasında gerçekleşecektir. Konu: Türkiye ,Avrupa ve USA ülkeleri arasında sinematoğrafik ilişkilerin geliştirilmesi."dir.

Kategori: Organizasyon