Yazz Film Yapım OrganizasyonTürk sineması kendine özgü diliyle ve başarılı örneklerle istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Altın çağını yaşayan Türk Sineması, hem ulaştığı seyirci sayısı, hem de kazandığı uluslararası ödüllerle dünya sinema sektöründe önemli bir rol üstleniyor.Değişen Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel koşullara paralel olarak, özellikle 80'li yıllardan sonra bir değişim sürecine giren Türk Sineması, 2010 yılında 40 milyonu aşan seyirci sayısıyla son 20 yılın en büyük rakamına ulaşmış bulunuyor.2010 yılında Nur Türkşen tarafından kurulan Yazz Film, uluslararası standartlarda yapımlar üretmek misyonuyla kurulmuştur ayrıca yurtiçi ve yurtdışında, ulusararası standartlarda filmler üretmeyi misyon edinmiştir.